Sino si Noynoy Aquino sa ating mga Pilipino?

0
253

“Kayo ang boss ko” Sa loob ng limang taon ng kanyang pamamahala sa bansa, totoong naging boss ni Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III ang taumbayan. Pinangako niyang aalisin sa kahirapan ang mga tao, nagawa niyang tulungang bumangon ang mahigit pitong milyong Pilipino. Nangako siyang aalagaan ang bawat Pilipino at ibigay sa kanila ang kaligayahan na naaayon sa batas at sa kanilang mga karapatan.

Hindi man siya perpektong tao, ngunit napatunayan ni Noynoy sa ating lahat na ang paglilingkod para sa taumbayan ay isang banal at sagradong bagay na kaloob at naaayon sa itinakda ng Panginoong Dios.

Binigyang puri ni Noynoy ang Tanggapan ng Panguluhan. Hindi niya ito kailan man tinignan bilang kasangkapan ng kapangyarihan para gantihan ang kanyang mga kalaban o kaya ay maging instrumento ng pagmamalabis.

Ginalang ni Noynoy ang buhay ng bawat isang Pilipino. Hindi niya minura o inalispusta ang mga adik; bagkus inunawa at inaruga ng kanyang administrasyon ang mga tao at kinilalang sila rin ay biktima ng ipinagbabawal na droga. Ngunit, naging matigas siya sa pagpapatupad ng batas laban sa mga drug pushers at mga sindikato ng droga.

Itinaguyod ni Pnoy ang pangangalakal. Hindi pinakialaman ang negosyo; bagkus, gumawa ng mga polisiya na nagtaguyod sa pagpasok ng dayuhang kapital. Prinutektahan ang mga negosyo ng mga maliliit na Pilipino at naging bunga sito ay malawakang biyaya para sa lahat.

Ginalang ni Pnoy ang mga bansang may relasyon sa Pilipinas. Kaibigan siya ng mga bansang may mabuting layunin para sa atin ngunit mahigpit sa mga bansang nais tayong guluhin at sakupin.

Sa lahat lahat nang ito, naging tunay na lingkod bayan si Noynoy. Tinupad niya ang naiwanang pĂ„mana ng mga Aquino— ang magsilbi ng tapat at may dangal para sa Pilipino.

Salamat Noynoy.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.