Pinaaalerto ni Senadora Imee Marcos ang Department of Education (DepEd), Local Government Units (LGUs) at maging mga paaralan sa posibilidad ng problemang pangkalikasan, dahil magtatambakan ang mga printed self-learning module kapag nagbalik-klase na sa susunod na linggo.

“Isipin mo yung multiplier effect ng dami ng modules sa kada subject, bukod pa ung dami ng subject sa kada mag-aaral, bilang ng mga anak na mag-aaral sa kada pamilya, at dami ng mga tahanan sa kada komunidad, katapus-tapusan nito ay gabundok na basura,” pagdidiin ni Marcos.

Ayon kay Marcos, dapat mag-organisa ng sistema sa pagtatapon ng basura na mangunguna sa pag-recycle ng mga itinapong papel hindi lang sa mga urbanisadong lungsod kundi lalo sa mga lugar na limitado ang pag-access sa online class at dedepende lang sa printed modules bilang paraan ng pag-aaral.

“Dahil biodegradable o nabubulok naman ang papel, maiging magkaroon ng plano sa pagreresiklo para mabawasan ang mga itatapong papel sa mga landfill o tambakan ng basura,” ani Marcos.

“Sa totoo lang, karamihan sa mga landfill ay halos tambak ng mga ginamit na papel. Sa bagong paraan ng ating edukasyon, hindi dapat maliitin ang posibleng banta nito sa kalikasan,” dagdag ni Marcos.

Binanggit din ni Marcos na matagal nang problema ng mga lokal na pamahalaan ang dumaraming landfills kaya patuloy itong sinisikap kontrolin.

“Hindi ganun ka-istrikto sa mga tahanan kumpara sa paaralan ang waste segregation. Dahil karamihan ng mga eskuwelahan ay sarado,  mababawasan din ang sistematikong paraan ng paghihiwalay ng basura lalo ang mga gamit nang learning materials,” ani Marcos.

Kung makakapagpahiram ang DepEd, LGU o maging mga paaralan ng mga laptop o papayagan ang installment na paraan ng pagbabayad ay maiibsan ang pasanin ng mga mahihirap na mag-aaral na makasunod sa digital learning at mababawasan pa ang paggamit ng mga papel, panukala ni Marcos.

“Yung kabuuang gastos sa pagbili ng papel, ink at pag-iimprenta sa kada semestre ay maaaring katumbas na ng gastos sa pagbili ng mini laptop,” ani Marcos.

Dagdag ni Marcos, takaw-sunog ang papel at mas malaki ang tiyansa ng aksidente sa mga tahanan kung saan ang isa o parehong magulang ay kailangang pumasok sa trabaho at hindi masyado mababantayan ang mga anak.

Panukala ni Marcos, ang mga nanay na kailangang huminto sa pagta-trabaho para alalayan ang mga anak sa pag-aaral ay dapat isama sa subsidiyang galing sa gobyerno at job creation programs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.